Program Çıktıları

 1. Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili matematik ve fen bilimleri konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri elektrik-elektronik mühendisliği çözümleri için beraber kullanabilme becerisi kazandırma.
 2. Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi kazandırma.
 3. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlamalar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazandırma.
 4. Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi kazandırma.
 5. Bilgiye erişebilmek için kaynak araştırması yapabilme.
 6. Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazandırma.
 7. Bireysel veya disiplinler arası proje gruplarında etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
 8. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazandırma.
 9. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık.
 10. Elektrik-Elektronik Mühendisliği çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak.
 11. Yeterli seviyede genel kültüre sahip olmak. (anadil, yabancı dil, tarih vb.)
Son Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2014, Pazartesi