Eğitim Öğretim Methodları

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme–öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir.Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir. Dersin özelliklerine göre burada belirtilen yöntemlerin biri veya birkaçı uygulanabilir.

Eğitim – Öğretim Yöntemleri Başlıca Öğrenme Faaliyetleri Kullanılan Araçlar
Ders Dinleme ve anlamlandırma Standart derslik teknolojileri, projektör, bilgisayar, tepegöz
Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Standart derslik teknolojileri, projektör, bilgisayar, tepegöz
Problem Çözme Önceden planlanmış özel beceriler Standart derslik teknolojileri, projektör, bilgisayar
Gösterim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Gözleme imkan verecek gerçek ya da sanal ortam
Seminer Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler Standart derslik teknolojileri, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım
Grup Çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Kütüphane veri tabanları, e-posta, çevrimiçi sohbet,
Web tabanlı tartışma forumları
Saha / Arazi Çalışması Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma Özel donanım
Laboratuar Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması Özel donanım
Ödev Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Kütüphane veri tabanları, e-posta
Sözlü Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Standart derslik teknolojileri
İnceleme / Anket Çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma Standart derslik teknolojileri
Panel Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Standart derslik teknolojileri, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım
Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri / Projeleri Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, Önceden planlanmış özel beceriler Bilgisayar, özel donanım
 
Son Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2014, Pazartesi