Akademik

Adı Soyadı Prof. Dr. Ahmet ALTUNCU
A.B.D. Telekomünikasyon
E-posta altuncu@dpu.edu.tr
Dahili 4250
Web

http://portal.dpu.edu.tr/altuncu

Çalışma Alanları

Fiber Optik Haberleşme Sistemler
C & L Bandı Erbiyum Katkılı Fiber Amplifikatörler (EDFA)
Optik Haberleşmede TDM ve WDM Teknikleri
Fiber Optik Sensörler

Adı Soyadı Prof. Dr. Mehmet Ali EBEOĞLU
A.B.D. Devreler ve Sistemler
E-posta mali.ebeoglu@dpu.edu.tr
Dahili 4256
Web http://kbs.dpu.edu.tr/maebeoglu
Çalışma Alanları

Solid state device sensor
QCM
SAW sensor operational systems

Adı Soyadı Prof. Dr. Hamdi Melih SARAOĞLU
A.B.D. Elektronik
E-posta hmelih.saraoglu@dpu.edu.tr
Dahili 4261
Web http://portal.dpu.edu.tr/hmelih.saraoglu
Çalışma Alanları

Biyomedikal sistemler
Yapay Sinir Ağları
QCM Tabanlı Sensör Dizileri

Adı Soyadı Doç. Dr. Yılmaz ASLAN
A.B.D. Elektrik Tesisleri
E-posta yilmaz.aslan@dpu.edu.tr
Dahili 4259
Web http://portal.dpu.edu.tr/yilmaz.aslan
Çalışma Alanları

Güç Sistemleri
Yenilenebilir Enerji
PLC

Adı Soyadı Doç. Dr. Abdurrahman ÜNSAL
A.B.D. Elektrik Makinaları
E-posta unsal@dpu.edu.tr
Dahili 4268
Web

http://portal.dpu.edu.tr/unsal

Çalışma Alanları

Güç Kalitesi
Elektrik Motorlarında Arıza Analizi
Motor Sürücüleri

Adı Soyadı Doç. Dr. Celal YAŞAR
A.B.D. Elektrik Tesisleri
E-posta celal.yasar@dpu.edu.tr
Dahili 4260
Web http://portal.dpu.edu.tr/celal.yasar
Çalışma Alanları

Ekonomik Yük Dağıtımı
Optimizasyon Algoritmaları
Enerji Üretimi, İletimi, Dağıtımı

Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan ÇANAKOĞLU
A.B.D. Elektrik Makinaları
E-posta aihsan.canakoglu@dpu.edu.tr
Dahili 4266
Web http://portal.dpu.edu.tr/aihsan.canakoglu
Çalışma Alanları

Elektrik Makinaları Tasarımı
Sayısal Yöntemler

Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Ayhan GÜN
A.B.D. Kontrol ve Kumanda Sistemleri
E-posta ayhan.gun@dpu.edu.tr
Dahili 4274
Web

http://portal.dpu.edu.tr/ayhan.gun

Çalışma Alanları

Doğrusal ve Doğrusal olmayan Kontrol Sistemleri
Bulanık Mantık ve Yapay Sinir Ağları
DC Motor Kontrol

Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Burhanettin DURMUŞ
A.B.D. Kontrol ve Kumanda Sistemleri
E-posta burhanettin.durmus@dpu.edu.tr
Dahili 4272
Web http://portal.dpu.edu.tr/burhanettin.durmus
Çalışma Alanları

Optimizasyon Algoritmalari
Hesapsal Zeka
Sürü Zekası

Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Kadir VARDAR
A.B.D. Elektrik Tesisleri
E-posta kadir.vardar@dpu.edu.tr
Dahili 4255
Web http://portal.dpu.edu.tr/kadir.vardar
Çalışma Alanları

Paralel Aktif Güç Filtreleri
Güç Kalitesi Araştırmaları 
Gömülü Sistemler
(DSP, FPGA,Microcontrollers)
Voltage Source Converters

Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Bahadır HİÇDURMAZ
A.B.D. Elektromanyetik Al. ve Mikrodalga Tek.
E-posta bahadir.hicdurmaz@dpu.edu.tr
Dahili 4258
Web http://mf1.dpu.edu.tr/~bhicdurmaz/
Çalışma Alanları

Fiber Optik Haberleşme Sistemleri
WDM Sistemler

Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa NAMDAR
A.B.D. Telekomünikasyon
E-posta mustafa.namdar@dpu.edu.tr
Dahili 4263
Web

https://sites.google.com/site/mustafanamdar/

http://portal.dpu.edu.tr/mustafa.namdar

Çalışma Alanları

Bilişsel Radyo
Spektrum Algılama ve Kullanımı
İşbirlikli Haberleşme
Alıcı Çeşitleme Teknikleri
Röle Ağları

Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Murat TEZCAN
A.B.D. Elektrik Makinaları
E-posta murat.tezcan@dpu.edu.tr
Dahili 4262
Web http://mf1.dpu.edu.tr/~mtezcan
Çalışma Alanları

Elektrik Makinalarının Analitik Modellenmesi
Elektrik Makinalarının Bilgisayar Destekli Analizi
Elektrikli Araçlar ve Sürücü Sistemleri
Elektrikle Tahrik ve Kontrolü
Yenilenebilir Enerji

Adı Soyadı Arş. Gör. Dr. Arif BAŞGÜMÜŞ
A.B.D. Devreler ve Sistemler
E-posta arif.basgumus@dpu.edu.tr
Dahili 4458
Web

http://portal.dpu.edu.tr/arif.basgumus

https://sites.google.com/site/basgumus/

Çalışma Alanları

Fiber Optik Sensörler
Fiber Optik Haberleşme Sistemleri
Serbest Uzay Optik Haberleşme Sistemleri
İşbirlikli Haberleşme ve Röle Ağları
Bilişsel Radyo

Adı Soyadı Arş. Gör. Dr. Fırat Ertaç DURAK
A.B.D. Telekomünikasyon
E-posta fertac.durak@dpu.edu.tr
Dahili 4277
Web

http://portal.dpu.edu.tr/firat.durak

Çalışma Alanları

Fiber Optik Sensörler
Uzun Periyotlu Fiber Izgaraları
Optik Yükselteçler

Adı Soyadı Arş. Gör. Serdar ÖZYÖN
A.B.D. Elektrik Tesisleri.
E-posta serdar.ozyon@dpu.edu.tr
Dahili 4264
Web

http://portal.dpu.edu.tr/serdar.ozyon

Çalışma Alanları

Elektrik Tesisleri
Optimizasyon

Adı Soyadı Arş. Gör. Pınar ÖZEN
A.B.D. Devreler ve Sistemler
E-posta pinar.ozen@dpu.edu.tr
Dahili 4278
Web http://kbs.dpu.edu.tr/pozen
Çalışma Alanları

QCM
Elektronik Devre Tasarımı

Adı Soyadı Arş. Gör. Kazım EVECAN
A.B.D. Devreler ve Sistemler
E-posta kazim.evecan@dpu.edu.tr
Dahili 4271
Web

 

http://portal.dpu.edu.tr/kazim.evecan

Çalışma Alanları

Dijital, analog, ve RF geniş ölçekli devre tasarımı
RFID alıcı ve verici sistemleri
Çok düşük güç tüketen elektronik sistem tasarımı

RF Devre Tasarımı
Gömülü Sistemler

Adı Soyadı Arş. Gör. Evin ŞAHİN SADIK
A.B.D. Elektronik
E-posta evin.sahin@dpu.edu.tr
Dahili 4278
Web http://portal.dpu.edu.tr/evin.sahin
Çalışma Alanları

Elektronik

Adı Soyadı Arş. Gör. Şerif Ali SADIK
A.B.D. Telekomünikasyon
E-posta serifali.sadik@dpu.edu.tr
Dahili 4276
Web http://portal.dpu.edu.tr/serifali.sadik
Çalışma Alanları

Fiber Optik Haberleşme Sistemleri

Haberleşme Ağları

Adı Soyadı Arş. Gör. Yunus Emre YAĞAN
A.B.D. Elektrik Tesisleri
E-posta yunusemre.yagan@dpu.edu.tr
Dahili 4276
Web http://mf1.dpu.edu.tr/~yagan
Çalışma Alanları

Elektrik Tesisleri

Adı Soyadı Arş. Gör. Yunus SERT
A.B.D. Kontrol ve Kumanda Sistemleri
E-posta yunus.sert@dpu.edu.tr
Dahili 4253
Web

http://portal.dpu.edu.tr/yunus.sert

Çalışma Alanları

Kontrol ve Kumanda Sistemleri

 
Adı Soyadı Arş. Gör. İnci UMAKOĞLU DOLU
A.B.D. Elektromanyetik Al. ve Mikrodalga Tek.
E-posta inci.umakoglu@dpu.edu.tr
Dahili 4282
Web http://portal.dpu.edu.tr/inci.umakoglu
Çalışma Alanları

Elektromanyetik Al. ve Mikrodalga Tek.

Adı Soyadı Elektrik-Elektronik Mühendisi Gamze UYANIK
A.B.D. Elektrik Makinaları
E-posta gamze.uyanik@dpu.edu.tr
Dahili 4265
Web http://mf1.dpu.edu.tr/~guyanık
Çalışma Alanları

Elektrik Makinaları

 

 

 
Dr. Öğr. Üyesi
Son Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2018, Perşembe