Anabilim Dalları

Elektrik Makineleri

Elektrik Makineleri Anabilim Dalı, güç transformatörlerinin ve elektrik makinelerinin teorisi, bilgisayar destekli tasarımı, elektromanyetik ve elektrostatik analizi, modellenmesi, optimizasyonu, diagnostik, ısınma, soğuma, uzay ve zaman harmoniklerinin incelenmesi, elektromanyetik alanların hesabı konularında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedir.

Bu alanda çalışan kadromuz;

 • Prof. Dr. Abdurrahman ÜNSAL
 • Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan ÇANAKOĞLU
 • Dr. Öğr. Üyesi Murat TEZCAN

Elektrik Tesisleri

Elektrik Tesisleri, Enerji İletimi ve Dağıtımı, ve Yüksek Gerilim bilim dallarında faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda, enerji sistemlerinin analizi, planlanması, tesisi, işletilmesi, kontrol ve korunması ile ilgili bilimsel araştırmalar yapılmaktadır. Ayrıca  güç elektroniği devreleri ve sistemlerinin tasarımı ve benzetimi, anahtarlamalı güç kaynakları, rezonans çeviriciler, kesintisiz güç kaynakları, aktif filtrelerin tasarımı, modellenmesi ve optimizasyonu konularında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedir.

Bu alanda çalışan kadromuz;

 • Prof. Dr. Yılmaz ASLAN
 • Doç. Dr. Celal YAŞAR
 • Dr. Öğr. Üyesi Kadir VARDAR
 • Arş. Gör. Dr. Serdar ÖZYÖN
 • Arş. Gör. Yunus Emre YAĞAN

Devreler ve Sistemler

Temel devre elemanlarının davranış ve karakteristiklerinin analizini, teorisi, bilgisayar destekli devre tasarımı ve pratik uygulamalarını, teorik tekniklerin sistemlerde, sinyal işlemede, ve endüstriyel uygulamalarda kullanımını içermektedir.

Bu alanda çalışan kadromuz;

 • Prof. Dr. Mehmet Ali EBEOĞLU
 • Dr. Öğr. Üyesi Arif BAŞGÜMÜŞ
 • Arş. Gör. Kazım EVECAN

Elektronik

Elektronik devre elemanları, yarı-iletken teknolojisi, biyomedikal sistemler, sensörler ve uygulamaları, analog-sayısal elektronik devreler ile bunların kuramsal ve uygulamalı çalışmaları incelenmektedir.

 • Prof. Dr. Hamdi Melih SARAOĞLU
 • Arş. Gör. Evin ŞAHİN SADIK

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği

Elektromanyetik Dalgalar, Mikrodalga Teknikleri ve Antenler: Bu grup uygulamalı elektromanyetik teori alanında gelişmiş analitik ve/veya nümerik teknikler ile elektromanyetik analiz ve tasarımlar, Mikrodalga devreleri ve sistemleri, ve anten tasarımı ile ilgilidir.

 • Hesaplamalı Elektromanyetik
 • Anten Analizi ve Tasarımı
 • Mikrodalga Devre Modelleme ve Tasarımı

Bu alanda çalışan kadromuz;

 • Prof. Dr. Cengiz ÖZZAİM (Kısmi Zamanlı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Bahadır HİÇDURMAZ
 • Arş. Gör. İnci UMAKOĞLU DOLU

Telekomünikasyon

Telekomünikasyon Anabilim dalı iletişim teorisi, pratik çözümleri ve modellerini; data, telefon, telgraf, faks ve noktadan-noktaya televizyon dahil tüm telekomünikasyon cihazları, ve bunların RF, havadan, elektromanyetik yayılım, dalga kılavuzu, yeraltı, yerüstü, ve denizaltı koaksiyel ve fiberoptik kabloları, haberleşme uyduları ve lazerler ile veri iletişimi; hata bulma ve düzeltme, sinyal depolama ve yenilenmesi, sinyal çoğullama ve taşıyıcı teknikleri, ve iletişim anahtarlama sistemleri içermektedir.

Uygulama alanları ise sinyal, görüntü, ve ses işleme, kablosuz sistemler, cep telefonları, uydu veri iletimi, TV ve radyo sistemleri, fiberoptik teknolojisi, mikrodalga sistemler, kodlama ve kod çözme, ve DSP teknolojisi  ile ilgilidir.

Bu alanda çalışan kadromuz;

 • Prof. Dr. Ahmet ALTUNCU
 • Dr. Öğr. Üyesi Mustafa NAMDAR
 • Dr. Öğr. Üyesi Fırat Ertaç DURAK
 • Arş. Gör. Şerif Ali SADIK

Kontrol ve Kumanda Sistemleri

Kontrol ve sistem teorisi,doğrusal çok değişkenli kontrol sistemleri, kaos kontrol, doğrusal veya doğrusal olmayan sistemlerin modellemesi, simülasyonu, sistemlerin doğrusallaştırılması, geri beslemeli kontrolör tasarımı ve kararlılık analizleri, frekans tepkileri, optimal kontrol, dijital kontrol sistemleri, ayrık zamanlı sinyaller, endüstriyel otomasyon, elektrik-elektronik sistemlerinin analog-sayısal denetimi, proses kontrol, ölçme ve enstrümantasyon, robotik, Yapay Zeka Sistemleri (Fuzzy Kontrol, Yapay Sinir Ağları,Genetik Algoritmalar vs..), tasarım ve bilgisayar destekli mühendislik çalışmaları.

Bu alanda çalışan kadromuz;

 • Dr. Öğr. Üyesi Ayhan GÜN
 • Dr. Öğr. Üyesi Burhanettin DURMUŞ
 • Arş. Gör. Yunus SERT
Son Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2018, Salı