Amaçlar ve Hedefler

Amaçlar: Elektrik-Elektronik mühendisliği alanında çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış, uluslararası düzeyde rekabet edebilen, toplumun sorunlarına çözümler üretebilen, evrensel değerlere duyarlı, meslek ahlakını özümsemiş ve problem çözme yeteneğine sahip nitelikli Elektrik-Elektronik mühendislerinin yetişmesi için eğitim vermek, ulusal ve uluslararası toplumun ihtiyaç duyduğu teknolojilerin gelişmesine katkıda bulunacak araştırmalar yapmaktır.

Hedefler: Hedefimiz yüksek kalitede eğitim veren, son teknoloji araştırma ve uygulama imkanlarıyla bilgi üretenhem ulusal hem uluslararası alanda tanınan bir Elektrik-Elektronik mühendisliği bölümü olmaktır.

Son Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2014, Pazartesi