Biyomedikal Laboratuvarı

Biyomedikal Laboratuvarı, Dumlupınar Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde VIII. yarıyılda teknik seçmeli ders kapsamında okutulan Biyomedikal Mühendisliğinin Temelleri dersi paralelinde gerçekleştirilmektedir. Biyomedikal laboratuvarında KL-720 deney seti kullanılmaktadır. Bu deney seti;

  • Elektrokardiyogram(EKG) ölçümü
  • Elektromiyogram (EMG) ölçümü
  • Elektrookulogram (EOG) ölçümü
  • Elektroensefalogram (EEG) ölçümü
  • Osilemetrik kan basıncı ölçümü
  • Fotopletismograf ölçümü
  • Solunum ventilasyonunun belirlenmesi
  • Nabız ölçümü
  • Vücut empedansının belirlenmesi

olmak üzere 9 farklı deney gerçekleştirilebilmektedir. Deneylerde, piozoelektrik transdüserler, optik bağlayıcı sensör, termal sensör ve değişik yüzey elektrotları kullanılmaktadır. Her bir ölçüm modülünün farklı kontrol modları bulunmaktadır. Her bir modül, kullanıcıya kazanç ve band genişliğini değiştirebilme imkanı vermektedir. Bu sayede, öğrencilerin orijinal biyomedikal sinyallerle devreler arasındaki ilişkilerin kavratılması sağlanmaktadır.

Son Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2014, Pazartesi