Mikrodenetleyiciler Laboratuvarı

Bu laboratuvarın amacı öğrencileri Mikrodenetleyicilerin yazılım ve donanımı konusunda eğitmek, mikrodenetleyici çağında ihtiyaç duyacakları tecrübeleri kazandırmaktır. Laboratuvar, temel olarak, Microchip firmasının PIC 16f877 ve Texas Instruments firmasının MSP430 Mikrodenetleyici eğitim setleri, bunların çevre birimleri, kişisel bilgisayarlar ve ölçüm cihazlarından oluşan 22 adet deney düzeneği içermektedir. Her düzenekte bulunan paralel giriş-çıkış kartı, analog-dijital dönüştürücü kartı, DC-motor hız kontrolu kartı, sıcaklık ölçüm kartı ve adım motoru gibi birimleri kullanarak öğrenciler mikrodenetleyicileri farklı donanımlar ile bütünleştirmeyi öğrenmektedirler. Kişisel bilgisayarlar, derleyici ve simülatör gibi çeşitli yazılım geliştirme araçları ve internet bağlantısı ile donatılmıştır. Her düzenekte osiloskop, lojik analizörü, sinyal üreteci, sayısal multimetre ve güç kaynağı gibi modern ölçüm cihazları bulunmaktadır. Bu imkanlarla öğrenciler Mikrodenetleyicilerin yazılım ve donanımı konusunda sağlam bir birikim oluşturmakta, Mikrodenetleyici tabanlı sistemlerin tasarımı ve gerçekleştirilmesi için gerekli becerileri kazanmaktadırlar.

      

Son Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2014, Pazartesi