Elektrik Makinaları Laboratuvarı

Elektrik makineleri laboratuvarında endüstride kullanılan, doğru akım  ve alternatif akım  elektrik motorlarının ve jeneratörlerinin çalışmalarını incelemek ve işletme karakteristiklerini daha iyi anlamak için çeşitli deneyler yapılmaktadır. Bunun yanında statik koşullarda çalışan alçak gerilimli transformatörlerin parametre hesaplarını yapmak için de bütün transformatör deneyleri yapılabilmektedir. Elektrik makinelerinin otomatik kumanda sistemleri ile kontrolünü yapmak için de otomatik kumanda deney seti aparatı da bulunmaktadır.

Transformatör deneyleri, transformatörlerin dönüştürme oranının bulunması, bir fazlı transformatörlerin boşta çalışması, bir fazlı transformatörlerin kısa devre çalışması, bir fazlı transformatörlerde polarite tayini ve transformatörlerin yüklü çalışması deneylerini kapsamaktadır.

Doğru akım elektrik makine deneyleri, yabancı uyartımlı DC jeneratörün boşta çalışma karakteristiğinin incelenmesi ve yabancı uyartımlı DC jeneratörün yük karakteristiğinin incelenmesi deneylerini kapsamaktadır.

Asenkron elektrik makine deneyleri, asenkron motorun boşta çalışması ve üç fazlı asenkron motorun yüklü çalışma deneylerini kapsamaktadır.

Deneylerde kullanılmak üzere 3 fazlı ototrafo, 1 ve 3 fazlı transformatörler, 3 fazlı asenkron motorlar, doğru akım makineleri, fuko freni, omik, endüktif ve kapasitif yük sistemleri ve ölçüm aletleri laboratuvarımızda mevcuttur.

   

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2014, Pazartesi