Öğretim Üyeleri

Adı Soyadı

Prof. Dr. Ahmet ALTUNCU

A.B.D.

Telekomünikasyon

E-posta

altuncu@dpu.edu.tr

Dahili

4250

Web

http://portal.dpu.edu.tr/altuncu

Çalışma Alanları

Fiber Optik Haberleşme Sistemler
C & L Bandı Erbiyum Katkılı Fiber Amplifikatörler (EDFA)
Optik Haberleşmede TDM ve WDM Teknikleri
Fiber Optik Sensörler

Adı Soyadı

Prof. Dr. Mehmet Ali EBEOĞLU

A.B.D.

Devreler ve Sistemler

E-posta

mali.ebeoglu@dpu.edu.tr

Dahili

4256

Web

http://kbs.dpu.edu.tr/maebeoglu

Çalışma Alanları

Solid state device sensor
QCM
SAW sensor operational systems

Adı Soyadı

Prof. Dr. Hamdi Melih SARAOĞLU

A.B.D.

Elektronik

E-posta

hmelih.saraoglu@dpu.edu.tr

Dahili

4261

Web

http://portal.dpu.edu.tr/hmelih.saraoglu

Çalışma Alanları

Biyomedikal sistemler
Yapay Sinir Ağları
QCM Tabanlı Sensör Dizileri

Adı Soyadı

Prof. Dr. Yılmaz ASLAN

A.B.D.

Elektrik Tesisleri

E-posta

yilmaz.aslan@dpu.edu.tr

Dahili

4259

Web

http://portal.dpu.edu.tr/yilmaz.aslan

Çalışma Alanları

Güç Sistemleri
Yenilenebilir Enerji
PLC

Adı Soyadı

Prof. Dr. Abdurrahman ÜNSAL

A.B.D.

Elektrik Makinaları

E-posta

unsal@dpu.edu.tr

Dahili

4268

Web

http://portal.dpu.edu.tr/unsal

Çalışma Alanları

Güç Kalitesi
Elektrik Motorlarında Arıza Analizi
Motor Sürücüleri

Adı Soyadı

Doç. Dr. Celal YAŞAR

A.B.D.

Elektrik Tesisleri

E-posta

celal.yasar@dpu.edu.tr

Dahili

4260

Web

http://portal.dpu.edu.tr/celal.yasar

Çalışma Alanları

Ekonomik Yük Dağıtımı
Optimizasyon Algoritmaları
Enerji Üretimi, İletimi, Dağıtımı

Adı Soyadı

Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan ÇANAKOĞLU

A.B.D.

Elektrik Makinaları

E-posta

aihsan.canakoglu@dpu.edu.tr

Dahili

4266

Web

http://portal.dpu.edu.tr/aihsan.canakoglu

Çalışma Alanları

Elektrik Makinaları Tasarımı
Sayısal Yöntemler

Adı Soyadı

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan GÜN

A.B.D.

Kontrol ve Kumanda Sistemleri

E-posta

ayhan.gun@dpu.edu.tr

Dahili

4274

Web

http://portal.dpu.edu.tr/ayhan.gun

Çalışma Alanları

Doğrusal ve Doğrusal olmayan Kontrol Sistemleri
Bulanık Mantık ve Yapay Sinir Ağları
DC Motor Kontrol

Adı Soyadı

Dr. Öğr. Üyesi Burhanettin DURMUŞ

A.B.D.

Kontrol ve Kumanda Sistemleri

E-posta

burhanettin.durmus@dpu.edu.tr

Dahili

4272

Web

http://portal.dpu.edu.tr/burhanettin.durmus

Çalışma Alanları

Optimizasyon Algoritmalari
Hesapsal Zeka
Sürü Zekası

Adı Soyadı

Dr. Öğr. Üyesi Kadir VARDAR

A.B.D.

Elektrik Tesisleri

E-posta

kadir.vardar@dpu.edu.tr

Dahili

4255

Web

http://portal.dpu.edu.tr/kadir.vardar

Çalışma Alanları

Paralel Aktif Güç Filtreleri
Güç Kalitesi Araştırmaları 
Gömülü Sistemler
(DSP, FPGA,Microcontrollers)
Voltage Source Converters

Adı Soyadı

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır HİÇDURMAZ

A.B.D.

Elektromanyetik Al. ve Mikrodalga Tek.

E-posta

bahadir.hicdurmaz@dpu.edu.tr

Dahili

4258

Web

http://mf1.dpu.edu.tr/~bhicdurmaz/

Çalışma Alanları

Fiber Optik Haberleşme Sistemleri
WDM Sistemler

Adı Soyadı

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa NAMDAR

A.B.D.

Telekomünikasyon

E-posta

mustafa.namdar@dpu.edu.tr

Dahili

4263

Web

https://sites.google.com/site/mustafanamdar/

http://portal.dpu.edu.tr/mustafa.namdar

Çalışma Alanları

Bilişsel Radyo
Spektrum Algılama ve Kullanımı
İşbirlikli Haberleşme
Alıcı Çeşitleme Teknikleri
Röle Ağları

Adı Soyadı

Dr. Öğr. Üyesi Murat TEZCAN

A.B.D.

Elektrik Makinaları

E-posta

murat.tezcan@dpu.edu.tr

Dahili

4262

Web

http://mf1.dpu.edu.tr/~mtezcan

Çalışma Alanları

Elektrik Makinalarının Analitik Modellenmesi
Elektrik Makinalarının Bilgisayar Destekli Analizi
Elektrikli Araçlar ve Sürücü Sistemleri
Elektrikle Tahrik ve Kontrolü
Yenilenebilir Enerji

Adı Soyadı

Dr. Öğr. Üyesi Arif BAŞGÜMÜŞ

A.B.D.

Devreler ve Sistemler

E-posta

arif.basgumus@dpu.edu.tr

Dahili

4458

Web

http://portal.dpu.edu.tr/arif.basgumus

https://sites.google.com/site/basgumus/

Çalışma Alanları

Fiber Optik Sensörler
Fiber Optik Haberleşme Sistemleri
Serbest Uzay Optik Haberleşme Sistemleri
İşbirlikli Haberleşme ve Röle Ağları
Bilişsel Radyo

Adı Soyadı

Dr. Öğr. Üyesi Fırat Ertaç DURAK

A.B.D.

Telekomünikasyon

E-posta

fertac.durak@dpu.edu.tr

Dahili

4277

Web

http://portal.dpu.edu.tr/firat.durak

Çalışma Alanları

Fiber Optik Sensörler
Uzun Periyotlu Fiber Izgaraları
Optik Yükselteçler

Son Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2018, Cuma